Naše poliklinika

"Základní myšlenkou celého projektu bylo vybudování multifunkčního zdravotnického zařízení, které dosud v dané lokalitě absentovalo".

Cílem bylo šetrné propojení základní lékařské péče a specializovaných oborů s vhodně vybranými komerčními činnostmi". Téměř po šesti letech se MUDr. Tomáši Buchbauerovi podařilo tento cíl, který si tehdy stanovil, splnit a v pátek 27. listopadu 2015 ve 13 hodin byla nová budova nového polyfunkčního zdravotnického zařízení v Králově Dvoře slavnostně otevřena.

 

Poslední volné prostory k pronájmu

Nabízíme poslední volné prostory k pronájmu. Využití jako ordinace nebo kanceláře k podnikání. V případě zájmu kontaktujte MUDr. Tomáše Buchbauera na telefonním čísle: tel. 311 626 254.

Zázemí

Celá polyfunkční budova poliklinika Zdraví - Králův Dvůr je řešena bezbariérově. Areál je dopravně dostupný městskou hromadnou dopravou a v případě vlastní dopravy je vybudováno přilehlé parkoviště s dostatečnou kapacitou zdarma. V přízemí se nachází kavárna s občerstvením, která je zaměřena na současné trendy v oblasti zdravé výživy.