GDPR Poliklinika Králův Dvůr

Pozorně si přečtěte. Pokud nechcete Vaše data zasílat pomocí formuláře nebo emailu, doporučujeme telefonní nebo osobní kontakt.

1. Udělujete tímto souhlas společnosti BH MED s.r.o. se sídlem Průmyslová 614, 267 01 Králův Dvůr , zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, 101037  (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • email
  • telefonní kontakt

2. Jméno, příjmení , telefonní kontakt a emailovou adresu  je podstatné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky. Tyto údaje budou uchovány pouze v emailové schránce, pouze pro možnost Vás kontaktovat zpět a pouze po dobu nezbytně nutnou. Maximálně 5 měsíců, poté dochází k plánovanému pravidelnému promazání emailové schránky. Přístup k těmto informacím mají pouze pracovníci dané ordinace, které jste formulář zaslali.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@poliklinikakraluvdvur.cz nebo doporučeného dopisu na kontaktní adresu společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno jednotlivými úseky naší polikliniky, kam Váš dotaz směroval. 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.